Результати оцінки показників Закарпатської області за 2012 рік

 

За результатами оцінки діяльності Ради міністрів АРКрим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Закарпатська область у 2012 році посіла 27 місце. Без урахування міст Києва та Севастополя за результатами оцінки регіон зайняв 25 місце.

Згідно з «холодною статистикою» від Мінекономрозвитку України, Закарпаття опинилося на останній сходинці рейтингу областей. Ще рік тому наш край мав значно вищі результати — на 16 позицій.

Голос Карпат порівняв основні показники Оцінки результатів діяльності Закарпатської держадміністрації у розрізі 2011/2012 роки.

 • Загальне місце за усіма оцінками: 9/25

 • Економічний розвиток 20/13
 • Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність 16/22
 • Державні фінанси: 9/24
 • Споживчий ринок: 17/20
 • Населення та ринок праці: 18/12
 • Житлово-комунальне господарство: 3/12
 • Освіта та охорона здоров’я: 21/23
 • Рівень злочинності: 13/18

 

Як бачимо, стрімке падіння спостерігалося у галузях держфінансів та житлово-комунального господарства.

Згідно з поясненнями, низькі фінансові показники обумовлені недовиконанням затверджених показників податку на доходи фізичних осіб, невиплата заробітної плати, виплата заробітної плати з виручки, відсутність коштів на рахунках платників або недофінансування підприємств області тощо. А у сфері ЖКГ неприємностей завдали низький рівень виконання показника щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, який у 2012 році склав 7,7% до запланованого на кінець звітного року, що на 19,1 в.п. менш, ніж у 2011 році (26,8%) і є п’ятим найгіршим показником серед регіонів.

Отже, у 2012 році на Закарпатті знизився рівень інвестиційної та наукової діяльності, виріс рівень злочинності, значно гішою стала ситуація у ЖКГ, держфінансах і трохи — в освіті. Натомість показники населення та ринку праці і економічний розвиток зросли.

Пропонуємо ознайомитися з детальними статистичними даними Мінекономрозвитку України.

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

за результатами оцінки аналізу динаміки показників

за визначеними напрямами за 2012 рік

Закарпатської області

За результатами оцінки діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністраційЗакарпатська область у 2012 році посіла27 місце.

Без урахування міст Києва та Севастополя за результатами оцінки регіон зайняв25 місце.

І. Економічний розвиток

За підсумками 2012 року сфера економічного розвитку характеризувалась наступними позитивними тенденціями:

 1. зростанням виробництва промислової продукції на 1,4% (по Україні – зменшення на 1,8%);

Довідково: у 2011 році його приріст склав 1,8% (по Україні – 7,6%).

 1. збільшенням виробництва сільськогосподарської продукціїна 4,3% (по Україні –зменшенняна 4,5%);

Довідково:  у 2011 році виробництво зросло на 5,4% (по Україні – на 19,9%).

 1. приростом обсягів виробництва продукції рослинництва на 5,9% (по Україні зменшення – на 8,2%);

Довідково: у 2011 році їх приріст становив 11,1% (по Україні – 30,4%).

 1. зростанням обсягів виробництва продукції тваринництва на 2,7% (по Україні — на 3,8%);

Довідково: у 2011 році галузь тваринництва зросла на 0,5% (по Україні – на 1,3%).

 1. найбільшим, після Івано-Франківської та Черкаської областей, обсягом виробництва сільськогосподарської продукції на 100 гектарів сільськогосподарських угідь, який становив 1005,3 тис. грн., що у 1,7 раза більше ніж середній показник по Україні (601,2 тис. грн.);

Довідково: у 2011 році цей показник склав 962,1 тис. грн. (по Україні – 629,4 тис. грн.).

 1. одним з найвищих серед регіонів розрахункомза спожиту у 2012 році електроенергію – рівень оплати склав 104,7%(по Україні – 99,9%);

Довідково: у 2011 році рівень оплати становив 99,7% (по Україні – 97,2%).

 1. забезпеченням 100% розрахунків за спожитий природний газ, що відповідає загальноукраїнському рівню розрахунків;

Довідково: у 2011 році рівень оплати склав 90,5% (по Україні – 85,8%).

Серед негативних тенденцій в економіці регіону слід відмітити:

 1. зменшення на 8,6% обсягів виробництва харчової продукції (по Україні – зростання на 1,6%);

Довідково: у 2011 році виробництво у галузі зменшилося на 0,5% (по Україні – на 0,6%).

За інформацією Мінагрополітики основними причинами виникнення негативних тенденцій розвитку регіону в харчовій промисловості є:

зменшення експортного попиту та, відповідно, скорочення обсягів збуту продукції, яка має найбільшу питому вагу у загальному обсязі реалізації, а саме: овочів консервованих натуральних, соків купажованих натуральних, вина виноградного (обсяги виробництва цих видів продукції зменшилися на  43,3%, 40,9% та 16,9% відповідно);

зменшення обсягів виробництва хлібобулочних виробів (на 9,6 %), борошна (на 18,9 %), виробів ковбасних (на 19,2 %), шоколаду (на 28 %),  виробів кондитерських з цукру (на 25,7 %).

 1. низький обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одиницю населення – 6920,8 гривень, що у 3,5 раза менше за середній показник по Україні (24399,9 грн.) і є найменшим показником після Чернівецької та Тернопільської областей;

Довідково: у 2011 році її обсяг становив 6609,8 гривень, що у 3,7 раза менше середньоукраїнського показника (24511,5 грн.).

 1. найменший серед регіонів обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одиницю сільського населення, який становив 5376 грн. (по Україні — 15610 грн.);

Довідково: у 2011 році —  5166 грн. (по Україні – 16243 грн.).

 1. зменшення обсягу виконаних будівельних робіт на 25,8% (по Україні – на 14,0%);

Довідково: у 2011 році їх обсяг скоротився на 5,1% (по Україні зріс – на 11,0%).

 1. від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі, коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,69 (по Україні – 0,81);

Довідково: у 2011 році коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,70 (по Україні – 0,83).

 1. зменшенням експорту товарів на 0,9% (по Україні –  зріс на 0,6%);

Довідково: у 2011 році обсяг експорту товарів зріс на 20,8% (по Україні – на 33,0%).

За інформацією Закарпатської облдержадміністрації зменшення обсягів експорту товарів у січні-листопаді 2012 року і, відповідно, погіршення коефіцієнта покриття експортом імпорту зумовлено скороченням експорту продукції до країн Європи на 4,3% та до країн Америки на 48,8%.

За товарною структурою за вказаний період відбулось зменшення експорту готових харчових продуктів (на 8,7%), мінеральних продуктів (на 24,8%), продукції хімічної промисловості (на 3,5%), виробів зі шкіри (на 15,1%), деревини і виробів з неї (на 20,0%). текстильної і трикотажної продукції (на 9,4%), взуття (на 28,2%) та іграшок (на 23,7%).

ІІ. Інвестиційна діяльність

За підсумками 2012 року позитивним у діяльності в області за данимсталозростання обсягу прямих іноземних інвестицій (на 16,9%) темпами вищими за середньоукраїнські (на 8,2%).

Довідково: у 2011 році їх обсяг зменшився на 4,4% (по Україні – зріс на 12,3%).

Серед негативних тенденцій інвестиційної діяльності слід відмітити:

 1. зменшення у січні – вересні 2012 року капітальних вкладень на 7,5% (по Україні зростання — на 17,0%);

Довідково: у січні – вересні 2011 року капітальні інвестицій збільшилися на 27,4% (по Україні – на 16,2%).

За інформацією Закарпатської облдержадміністрації негативна динаміка спричинена зменшенням обсягів інвестицій у легку промисловість області, целюлозно-паперове виробництво, видавничу діяльність. За сферами діяльності капітальні інвестицій скоротилися  на підприємствах і організаціях  з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям. Наполовину скоротились обсяги у сфері діяльності транспорту і зв’язку, надання комунальних та індивідуальних послуг,  культури та спорту,  установ та закладів освіти.

 1. незначні обсяги капітальних інвестицій у розрахунку на одиницю населення, які у січні-вересні 2012 року склали 1430,6 грн., що у 2,6 раза менше за середній показник по Україні (3687,3 грн.);
 2. малі обсяги прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення, які становили лише 325,8 дол. США, що у 3,7 раза менше ніж в середньому по Україні (1199,3 дол. США.).

Довідково: у 2011 році на одного мешканця області припадало 279,6 дол. США (по Україні – 1105,6 дол. США).

ІІІ. Державні фінанси

За підсумками 2012 року у сфері державних фінансів регіону спостерігались наступні позитивні тенденції:

 1. зростання податкових надходжень до місцевих бюджетів (без трансфертів) на 13,6% (по Україні — на 16,3%);

Довідково: у 2011 році їх приріст склав 5,7% (по Україні – 7,6%).

 1. зменшення податкової заборгованості за податковими зобов’язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету на 12,7% (по Україні – на 27,4%);

Довідково: у 2011 році борг зменшився на 20,5% (по Україні — на 17,2%).

 1. зменшення заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України на 45,5% (по Україні – на 48,6%);

Довідково: у 2011 році заборгованість зменшилась на 55,1% (по Україні – на 32,5%).

 1. зростання власних надходження до Пенсійного фонду України на 11,7% (по Україні – на 13,6%).

Довідково: у 2011 році надходження зросли на 12,1% (по Україні – на 16,6%).

Серед негативних тенденцій у сфері державних фінансів слід відмітити:

 1. не виконання затверджених органами місцевого самоврядування річних показників доходів загального фонду місцевих бюджетів, рівень їх виконання становив 94,9% (один з найменших показників серед регіонів), і менший ніж у 2011 році — 96,4%;

Довідково: За інформацією Закарпатської облдержадміністрації погіршення рівня виконання за 2012 рік доходів загального фонду місцевих бюджетів до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників у порівнянні з 2011 роком на 1,6 відсоткових пункти обумовлено недовиконанням затверджених показників податку на доходи фізичних осіб.

 1. найменший серед регіонів обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення – 923,4 грн., що у 2 рази менше за середній по Україні (1881,3 грн.);

Довідково: у 2011 році на одного мешканця припадало 805,9 грн. податкових надходжень, що у 1,9 раза менше, ніж по Україні – 1596,5 грн.

 1. зростання заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування економічно-активних платників у 1,5 раза (по Україні – у 1,9 раза).

Довідково: За інформацією Закарпатської облдержадміністрації основними причинами такого росту недоїмки зі сплати єдиного внеску є: невиплата заробітної плати,  виплата заробітної плати з виручки, відсутність коштів на рахунках платників або недофінансування   підприємств області.

ІV. Підтримка бізнесу

Для сфери підтримки бізнесу було характерне наступне:

 1. не фінансування у 2012 році за рахунок коштів місцевих бюджетів заходів спрямованих на фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого підприємництва, тоді як у 2011 році фінансування мало місце, і на 10 тис. малих підприємств області припадало 7,5 тис. грн. спрямованих коштів;
 2. у 2012 році, як і у 2011 році, в області мав місце другий найменший показник (після Львівської області) за кількістю об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес – центрів, бізнес – інкубаторів, фондів підтримки підприємництва) у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення – 0,10 одиниць;
 3. площа земельних ділянок, наданих суб’єктам підприємницької діяльності для розвитку бізнесу у розрахунку на одиницю населення становила 3,1 кв м, що на 0,2 кв м більше ніж у  2011 році.

V. Споживчий ринок

За даним напрямом у 2012 році область характеризувалася наступними позитивними тенденціями:

 1. зростанням  обороту роздрібної торгівлі на 13,1% (по Україні – на 16,4%)

Довідково: у 2011 році його приріст склав 16,4% (по Україні – 14,8%).

 1. зменшенням споживчих цін на продукти харчування у грудні 2012 року по відношенню до грудня 2011 року на 4,0% (по Україні – на 2,9%);

Довідово: у грудні 2011 року по відношенню до грудня 2010 року ціни на продукти харчування зменшились на 1,4% (по Україні – зросли на 0,7%).

Водночас негативним у сфері споживчий ринок стало наступне:

 1. один з найнижчих серед регіонів абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одиницю населення — 1467,9 грн., що у 1,6 раза менше, ніж в середньому по Україні (2353,1 грн.);

Довідково: у 2011 році приріст склав 1061,8 грн., що у 1,6 раза менше, ніж по Україні (1703,7 грн.).

 1. низький на фоні інших регіонів абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у розрахунку на одиницю населення – 180,5 грн., що у 4,7 раза менше, ніж в середньому по Україні (848,6 грн.);

Довідково: у 2011 році приріст склав 227,8 грн., що у 5,2 раза менше, ніж по Україні (1197,5 грн.).

VІ. Населення та ринок праці

У соціальному секторі регіону спостерігались наступні позитивні тенденції:

 1. зростання чисельності наявного населення на 0,29% (по Україні зменшення – на 0,18%), що є найкращий результат після міст Києва та Севастополя;

Довідково: у 2011 році приріст становив 0,27% (по Україні скорочення – 0,32%).

 1. зменшення рівня безробіття населення (за методологією МОП) у січні – вересні 2012 року, який склав 7,9% (по Україні – 7,4%) проти 9,5% у січні – вересні 2011 року (по Україні – 7,8%);
 2. зростання реальної заробітної плати на 14,2% (по Україні — на 14,4%);

Довідково: у 2011 році приріст склав 5,7% (по Україні – 8,7%).

 1. зменшення заборгованості із виплати заробітної плати на 21,8% (по Україні – на 8,6%);

Довідково: за 2011 рік борг збільшився на 3,8% (по Україні – зменшився на 19,8%).

 1. зменшення частки обсягу заборгованості з виплати заробітної плати по відношенню до фонду оплати праці з 2,7% у грудні 2011 року до 2,0% у грудні 2012 року (по Україні – відповідно з 3,0% до 2,5%);
 2. перевищення на 38,5% кількості створених робочих місць над ліквідованими.

Довідково: у 2011 році кількість створених робочих місць перевищувала ліквідовані на 21,5%.

Серед негативних тенденцій у соціальній сфері слід відмітити:

 1. низький, на фоні інших регіонів, рівень зайнятості населення, який у січні – вересні 2012 року склав 58,2% (по Україні – 60,1%);

Довідково: у січні-вересні 2011 року —  57,1% (по Україні – 59,5%);

 1.  висока, порівняно з більшістю регіонів, частка штатних працівників, які у грудні 2012 року повністю відпрацювали місячну норму часу і мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, яка становила 1,5% (по Україні – 0,7%), що є найгіршим результатом після Чернігівської та Кіровоградської областей.

Довідково: у грудні 2011 року по області, як і в цілому по Україні, ця частка становила 1,1%.

VІI. Житлово-комунальне господарство

За даним напрямом у 2012 році область характеризувалася наступними позитивними тенденціями:

 1. зростанням на 12,3% обсягів прийнятого в експлуатацію житла (по Україні — на 14,2%);

Довідково: у 2011 році спостерігалось зростання на 11,2% (по Україні – на 0,8%).

 1. високим на фоні інших регіонів обсягом прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення – 2930,5 м2, що на 23,8% більше за середньоукраїнський показник (2367,1 м2).

Довідково: у 2011 році цей показник по області становив 2616,9 м2  і  перевищував на 26,6% середній по країні (2067,0 м2).

Разом з тим, спостерігалися певні негативні тенденції:

 1. низький рівень виконання показника щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, який у 2012 році склав 7,7% до запланованого на кінець звітного року, що на 19,1 в.п. менш, ніж у 2011 році  (26,8%) і є п’ятим найгіршим показником серед регіонів.
 2. збільшення обсягу боргу населення з оплати житлово-комунальних послуг на 2,0% (по Україні — на 8,2%).

Довідково: у 2011 році борг зменшився на 3,6% (по Україні – зріс на 3,9%).

VIІI. Освіта та охорона здоров’я

За підсумками 2012 року сфера освіти та охорони здоров’я  характеризувалася такими позитивними показниками:

 1. 100% охопленням дітей старшого дошкільного віку (до 5 років) всіма формами дошкільної освіти (по Україні – 99,9%),  що відповідало показнику 2011 року (по Україні – 99,5%);
 2. планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів збільшилася і склала 205,2 відвідувань за зміну на 10 тис. населення проти 202,6 відвідувань у 2011 році;
 3. найнижчою серед регіонів кількістю потерпілих на виробництві із утратою працездатності на 1 робочий день і більше та із смертельним наслідком у розрахунку на 1000 працюючих, яка у 2011 році, як і у 2010 році, склала 0,3 особи (по Україні – 1,1 особи у 2011 році; 1,2 особи – у 2010 році).

Негативні тенденції в області спостерігались за наступними показниками:

 1. найнижчий серед регіонів рівень охоплення дітей дошкільного віку (від 3 до 6 (7) років) дошкільною освітою — 76,5% (по Україні – 90,3%);

Довідково: у 2011 році цей показник становив 76,0% (по Україні — 85,2%).

 1. значне перенавантаження  навчальних дошкільних закладів дітьми – 131 особа на 100 місць (по Україні – 113,6 осіб), що є другий найгірший результат серед регіонів;

Довідково: у 2011 році цей показник склав 128 осіб (по Україні – 111 осіб).

 1. зменшення частки сільських населених пунктів із чисельністю населення до 1000 жителів, у яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти, до  загальної кількості таких сільських населених пунктів, з 86,4% у 2011 році до 66,0% у 2012 році;

Довідково: За інформацією Закарпатської облдержадміністрації показник зменшився не за рахунок закриття вказаних лікувально-профілактичних закладів, а у зв'язку з реорганізацією їх у дільниці амбулаторій загальної практики-сімейної медицини.

 1. зростання кількості осіб, що хворіють на активний туберкульоз до 58,2 одиниць на 100 тис. населення проти 57,1 одиниць у 2011 році (по Україні – відповідно до 68,1 проти 57,1).

ІХ. Захист прав дитини

У зазначеному напряму Закарпатської області до позитивних тенденцій слід віднести наступне:

 1. приріс питомої ваги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сімейних формах виховання, у загальній кількості дітей даної категорії — 1,6 в.п., тоді як у 2011 році цей показник становив 0,3 в.п.;
 2. зменшення питомої ваги дітей (крім дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування), які виховуються в інтернатних закладах, крім спеціальних, спеціалізованих та санаторних шкіл-інтернатів, у загальній кількості дитячого населення до 0,34% у 2012 році проти 0,40% у 2011 році;
 3. значною на фоні інших регіонів питомою вагою дітей шкільного віку, охоплених відпочинком за бюджетні кошти — 47,1% до загальної чисельності дітей шкільного віку (у 2011 році — 47,0%), і за цим показником регіон належить до десятки кращих результатів.

У зазначеному напрямі Закарпатської області до негативних тенденцій слід віднести наступне:

 1. низька питома вага дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, яким протягом звітного періоду надано житло — 2,1%  до загальної кількості дітей даної категорії та осіб з їх числа, які потребують житла (у 2011 році — 2,0%);
 2. мала питома вага дітей шкільного віку, охоплених оздоровленням за бюджетні кошти — 4,5% до загальної чисельності дітей шкільного віку (у 2011 році — 3,6%), що є другий найменший показник після м. Києва;
 3. найнижча серед регіонів питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою — 28,1% до загальної кількості дітей шкільного віку проти 28,2% у 2011 році;
 4. зростання питомої ваги дітей, у загальній кількості дитячого населення, які вчинили злочини з 0,07% у 2011 року до 0,09% у 2012 році;
 5. найвища серед регіонів питома вага дітей, які потерпіли від злочинів, у загальній чисельності потерпілих – 7,1% (у 2011 році – 8,0%).

Х. Рівень злочинності

У 2012 році за даним напрямом у розвитку області позитивним єзменшеннямзагальної кількості зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення з 57,5 од. у 2011 році до 45,7 од. у 2012 році, що після Івано-Франківської та Тернопільської областей є найкращим показником.

Водночас, негативним у зазначений сфері стало збільшенняпитомої ваги злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю з 8,0% у 2011 році до 8,2% у 2012 році, що після Волинської та Житомирської областей є найгіршим показником серед регіонів.

Голос Карпат

 

 

Знайшли помилку в тексті? Повідомте нам про неї: виділіть текст та нажміть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Loading...

Новини за темою

Останні новини

Вчора, 2018-06-24
Інформаційне повідомлення
Коментувати новини на нашому сайті дозволено лише на протязі 30 днів з моменту публікації.

Новини партнерів

Останні коментарі

Це вже навіть дурістю не слід називати - явні ознаки розумового розладу......
Зоотехнік (2018-04-17 20:06:47)
Звичайно ж у влади гешефтників грошей немає, бо всі гроші розкрадені і виведені за межі України......
Запорожець (2018-04-16 20:31:24)
Світовій спільноті треба відкрито говорити про економічну агресію сіоністів проти України - саме агенти сіонізму, які прийшли до влади розграбували Україну....
Гардистон (2018-04-14 18:19:00)
Ото такі "європейські цінності" - обстрілювати та руйнувати міста інших держав... Та й "русскіє братья" такі ж самі гади - лізуть усюди як свині......
Запорожець (2018-04-14 13:36:45)
За декілька століть нічого не змінилося у ставленні ляхів до українців. Досить вже базікати про "польських друзів" - і вивчали історію, і класиків читали, і бували і клятій Польщі....
Веркблей (2018-04-14 06:56:22)