Відрізали - під цифри. Що з ліками для ужгородців?

Відрізали - під цифри. Що з ліками для ужгородців?

Грошей на ліки для пацієнтів міської лікарні Ужгорода не вистачало завжди. Людям важко було це зрозуміти, адже в об­ласній лікарні, диспансерах, що знаходяться в Ужгороді, навіть в обласній інфекційній, яка теж на БАМі, поруч із міською лікар­нею, у попередні роки ліками забезпечували. Тепер же ситуація ще гірша — Верховна Рада України 27 бе­резня прийняла антикризовий закон, яким змінила Державний бюджет України на 2014 рік. Скорочення витрат дуже позна­чилося і на органах місцевого самоврядування. Ужгородська міська рада прийняла рішення зменшити витрати на сесії 17 квітня.

Фінансове управління запевни­ло депутатів, що всі скорочення погоджено, всі розуміють ситу­ацію, що склалася. Проте цен­тральна міська клінічна лікарня зараз намагається оскаржити таке рішення і звернулася з про­ханням про додаткове фінан­сування як до міської, так і до обласної рад.

 На ліки виходить за­ледве 6 %

 Детальніше про ситуацію «Унґвару» розповів головний лікар ЦМКЛ Іван Курах: «Нам міський відділ охорони здоров'я прислав листа, в якому зобов'язав ско­ротити витрати аж на 500 тисяч. Ми ж міську владу запевнили, що можемо зекономити 50 тисяч, не більше.

З лікарні на сесії зняли 336,3 тисячі гривень, з яких 116,3 тися­чі — зі статті «медикаменти». Ми не погоджували таке рішення. Питання навіть не розглядалося спеціальною медичною комісією, адже її члени ніколи б не допус­тили такого.

Як депутат я звертався до За­карпатської обласної ради, щоб виділили гроші. Тепер звернули­ся до в.о. міського голови Віктора Щадея, він пообіцяв, що разом із депутатами всі кошти на наступ­ній сесії повернуть».

На 2014 рік лікарні за коштори­сом виділили майже 23 мільйони гривень, з яких 75 % підуть на виплату заробітної плати, 13,7 % на енергоносії, тобто лише 11,3 % мають покрити всі інші витрати. На статтю «медикаменти» перед­бачено 1,4 мільйони гривень, що складає 6,1 % від загальної суми. З цих коштів на наркотики, віта­міни, гормони, антибіотики піде 231,7 тисяч гривень, на кисень 97,9 тисяч, на реактиви для клі­нічної лабораторії — 200 тисяч гри­вень, на рентгенвідділення — 39,4 тисячі, для забезпечення роботи травмпункту заплановано 95 ти­сяч, ще 108,8 тисяч гривень — на спирт, вату, марлю, дезрозчини, шприци, системи та голки.

За словами Кураха, за останні кілька років суттєво побільшало людей із соціально незахищених верств, які звертаються по допо­могу до лікарні. Крім того, Курах наголошує: «Ми ургентна лікар­ня, тому до 20 % тих, хто в нас лікується — іногородні. Саме з цієї причини ми просили й область допомогти нам з коштами».

Водночас Верховна Рада України встановила 7 % ставки ПДВ на лікарські засоби, а також деякі вироби медичного призна­чення як імпортного, так і вітчиз­няного виробництва. Тому скла­лася невтішна ситуація: коштів на медикаменти стало менше, а ліки зросли в ціні.

 Ділять гроші, яких не­має

 Начальник відділу охорони здоров'я Ужгородської міської ради Мирослава Брецко: «Ме­ханізм формування ціни на ліки раніше відбувався таким чином: вартість регламентував Каб­мін, і саме там встановлювали конкретну відпускну ціну, за за­твердженим реєстром. До цього реєстру 7 % ПДВ, звичайно, не включали. Тому зараз аптеки не можуть відпускати товар за ви­щою ціною. Якщо на вітчизняні ліки ціна зросла не надто сильно, то вартість імпортних препаратів змінилася на 30 % через коли­вання курсу, аптекам їх невигідно навіть закупляти. І поки не пере­глянуть цей реєстр, закордонні ліки відпускати не будуть».

За словами Мирослави Брец­ко, коли у Верховній Раді переглянули бюджет і прислали контрольний показник, то з міської охорони здоров'я зняли 1,6 млн. грн. Фінансування клінічної лікарні міська влада зменшила пропорційно.

Головний лікар Іван Курах мав подати до відділу охорони здоров'я пропозиції щодо дже­рел економії. Але, оскільки кон­структивного діалогу не вийшло, економісти міської ради поза­бирали, що могли. За словами чиновниці, це була вимушена позиція. Зрештою, головний лі­кар і зараз може зекономити на деяких витратах: цього року дуже рано потепліло, і кошти, що не були витрачені на опалення, можна використати на ліки.

У міській раді стверджують, що медичний заклад під керівниц­твом Кураха має дуже роздутий штат, тому можна економити на фонді заробітної плати. Заби­рати гроші в інших закладів на користь міської клінічної лікар­ні, запевняють у відділі охоро­ні здоров'я, немає можливості. Щодо профільної комісії Миро­слава Брецко каже: лікарня мо­гла ініціювати її скликання, проте все, що може комісія — звернути­ся до міністерства.

У міськраді наголошують, що здорожчали не лише ліки, — під­нялися ціни, наприклад, на газ, пальне, тому не вистачає абсо­лютно всім. Сьогодні питання про повернення грошей не стоїть, адже ніхто нічого не забирав, ко­штів просто немає. Міський бю­джет виконується на 70 %, лед­ве-ледве покриваючи зарплати, навіть по багатьох незахищених статтях уже є заборгованість.

Крім того, у відділі розповіли про ще одну проблему — ліку­вання пацієнтів із інших районів дуже дорого обходиться місь­кому бюджету. Міська клінічна лікарня повинна приймати лише пацієнтів із направленнями та ургентних хворих, проте постійні перевірки засвідчують, що дуже багато і «планових» пацієнтів.

Міськвиконком поклав відпові­дальність за прийом іногородніх на головного лікаря, оскільки уго­ди про міжбюджетний трансфер укладено лише з Ужгородським районом. Всі інші стверджують, що мають обладнання і ліку­ють своїх пацієнтів самостійно. Але саме лікування хворих не з Ужгорода призвело до того, що у 2013 році лікарня витратила за­йвих 2,1 мільйони гривень. Тобто через пацієнтів з інших районів кожен дорослий ужгородець не отримав по 230 гривень на ліки. Іван Курах за обслуговування лю­дей із районів бере плату — 300 гривень, але ця сума покриває витрати лише за умови, що хво­рий лікується один день. Аудит показує, що зазвичай лікування триває довше.

 Усе «підвішено»

 У фінансовому управлінні міської ради прояснили ситуацію зі свого боку: «Видатки міського бюджету загалом зменшено на 9 мільйонів 300 тисяч гривень. Відділ охорони здоров'я дав нам новий розрахунок, відповідно до якого ми зменшили для ме­дицини суму видатків. У місті 5 юридичних осіб — лікарень-розпорядників нижчого рівня, під­порядкованих відділу охорони здоров'я, забирали зі всіх. А те, що Іван Курах був у Віктора Щадея, нам відо­мо. Проте поки що фінансове управ­ління не отримува­ло жодного листа про зміни до бю­джету. Більше того, щоб додати, тре­ба зняти з якихось програм, і лише міський голова має сказати, з чого зні­мати. Підстав на сьогодні для вне­сення змін немає».

В. о. міського голови Віктор Щадейкоментувати, звідки пла­нує брати кошти, аби додати міській лікарні, не став, але по­обіцяв, що таке рішення на май­бутній сесії точно буде.

Про допомогу міській клініч­ній лікарні з бюджету області розповів начальник управління охорони здоров'я Закарпатської ОДА Роман Шніцер: «Вирішен­ня цього питання в компетенції міського керівництва — лікарня повинна фінансуватися з охо­рони здоров'я Ужгорода. Місто отримує кошти за обласними і державними програмами, про­порційно до кількості населення. Що ж до того, що в міській лікарні допомагають і багатьом не міс­цевим, то за законом кожен має право вибирати медичний за­клад і лікаря. Хоча фінансовий механізм щодо цього ніде не по­яснено. Тому обласний бюджет планує скерувати гроші на допо­могу цьому медичному закладу».

Проте, за словами головного медика області, мільйон гривень, про виділення якого з бюджету області може йти мова, ситуацію в лікарні не врятує, потрібно при­наймні 20 мільйонів.

 Депутат місь­кої ради Андрій Погорєлов:

— Навіть у на­шому маленькому Ужгороді практич­но щодня хтось постає перед страшним фак­том: щоб вряту­вати життя чи здоров'я рідній, близькій людині, потрібні гроші. Уже навіть не дуже складна хвороба стає для багатьох тра­гедією, бо ціни зростають на все, у тому числі й на ліки, а ви­плати заморожені, затримують­ся, люди тотально біднішають. Не можна до безкі­нечності перекла­дати все тільки на плечі ужгородців, бо це вже циніч­но: хто виживе. Я не голосував за скорочення в тому вигляді, який запропонувала нинішня міська влада, і я проти безвідповідального популізму — нікуди вже різати, все й так «по-живому». На жаль, за «дерибаном» землі, який почали в місті, цій владі не до людей.

 Джерело: Тетяна Щоголєва, газета «Унґвар» 

Знайшли помилку в тексті? Повідомте нам про неї: виділіть текст та нажміть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Loading...

Новини за темою

Останні новини

Вчора, 2018-03-24
Інформаційне повідомлення
Коментувати новини на нашому сайті дозволено лише на протязі 30 днів з моменту публікації.

Новини партнерів

Останні коментарі

ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЕРИТЬ В ПОТЕПЛЕНИЕ./ крушении малайзийского Boeing на Донбассе КАК ТЗВЕСТНО ПРОИЗОШЛО 17 ИЮЛЯ 2014Г СУММА ЦИФР 31 ИЛИ 13 (САТАНИНСКОЕ ЧИСЛО) эТО РАЗ ВО ВТОРЫХ 17 ИЮЛЯ 1917 ГОДА РОВНО 100 ......
иННА (2018-03-24 20:55:09)
Скоро рабів на органи будуть продавати, щоб потенціал експортний збільшити! Де ті скакуни, чого мовчать!P.S. час від часу трапляються оголошення-прохання по допомогу, люди хворіють потребують перелива ......
хххх (2018-03-24 15:45:58)
Сіоністи заробляють на продажу підприємств України, української землі, українців, а тепер ще й кров будуть цідить з зубожілого населення. Руки тягнуться до сокири....
Гардистон (2018-03-24 14:49:29)
Это гнеправда Янукович был агент пришельцев проксима центавры прживающих в иНдии турции и исламских чранах. его хозяйка это красная королева звезда прокима центавара, сАМАНТА , СТАВШАЯ САМОЙ ВЛИЯТЕЛЬН ......
URANA (2018-03-24 12:09:28)
ну правильно все дипломаты во всех странах это шпионы кАрмен индусской красной королевы и самой влиятельно женщины с 2010 г по 2016гг. История с госпереворотом была сппланирована ВАсе Грицаком-бывшим ......
kovcheg (2018-03-24 11:51:09)