Відрізали - під цифри. Що з ліками для ужгородців?

Відрізали - під цифри. Що з ліками для ужгородців?

Грошей на ліки для пацієнтів міської лікарні Ужгорода не вистачало завжди. Людям важко було це зрозуміти, адже в об­ласній лікарні, диспансерах, що знаходяться в Ужгороді, навіть в обласній інфекційній, яка теж на БАМі, поруч із міською лікар­нею, у попередні роки ліками забезпечували. Тепер же ситуація ще гірша — Верховна Рада України 27 бе­резня прийняла антикризовий закон, яким змінила Державний бюджет України на 2014 рік. Скорочення витрат дуже позна­чилося і на органах місцевого самоврядування. Ужгородська міська рада прийняла рішення зменшити витрати на сесії 17 квітня.

Фінансове управління запевни­ло депутатів, що всі скорочення погоджено, всі розуміють ситу­ацію, що склалася. Проте цен­тральна міська клінічна лікарня зараз намагається оскаржити таке рішення і звернулася з про­ханням про додаткове фінан­сування як до міської, так і до обласної рад.

 На ліки виходить за­ледве 6 %

 Детальніше про ситуацію «Унґвару» розповів головний лікар ЦМКЛ Іван Курах: «Нам міський відділ охорони здоров'я прислав листа, в якому зобов'язав ско­ротити витрати аж на 500 тисяч. Ми ж міську владу запевнили, що можемо зекономити 50 тисяч, не більше.

З лікарні на сесії зняли 336,3 тисячі гривень, з яких 116,3 тися­чі — зі статті «медикаменти». Ми не погоджували таке рішення. Питання навіть не розглядалося спеціальною медичною комісією, адже її члени ніколи б не допус­тили такого.

Як депутат я звертався до За­карпатської обласної ради, щоб виділили гроші. Тепер звернули­ся до в.о. міського голови Віктора Щадея, він пообіцяв, що разом із депутатами всі кошти на наступ­ній сесії повернуть».

На 2014 рік лікарні за коштори­сом виділили майже 23 мільйони гривень, з яких 75 % підуть на виплату заробітної плати, 13,7 % на енергоносії, тобто лише 11,3 % мають покрити всі інші витрати. На статтю «медикаменти» перед­бачено 1,4 мільйони гривень, що складає 6,1 % від загальної суми. З цих коштів на наркотики, віта­міни, гормони, антибіотики піде 231,7 тисяч гривень, на кисень 97,9 тисяч, на реактиви для клі­нічної лабораторії — 200 тисяч гри­вень, на рентгенвідділення — 39,4 тисячі, для забезпечення роботи травмпункту заплановано 95 ти­сяч, ще 108,8 тисяч гривень — на спирт, вату, марлю, дезрозчини, шприци, системи та голки.

За словами Кураха, за останні кілька років суттєво побільшало людей із соціально незахищених верств, які звертаються по допо­могу до лікарні. Крім того, Курах наголошує: «Ми ургентна лікар­ня, тому до 20 % тих, хто в нас лікується — іногородні. Саме з цієї причини ми просили й область допомогти нам з коштами».

Водночас Верховна Рада України встановила 7 % ставки ПДВ на лікарські засоби, а також деякі вироби медичного призна­чення як імпортного, так і вітчиз­няного виробництва. Тому скла­лася невтішна ситуація: коштів на медикаменти стало менше, а ліки зросли в ціні.

 Ділять гроші, яких не­має

 Начальник відділу охорони здоров'я Ужгородської міської ради Мирослава Брецко: «Ме­ханізм формування ціни на ліки раніше відбувався таким чином: вартість регламентував Каб­мін, і саме там встановлювали конкретну відпускну ціну, за за­твердженим реєстром. До цього реєстру 7 % ПДВ, звичайно, не включали. Тому зараз аптеки не можуть відпускати товар за ви­щою ціною. Якщо на вітчизняні ліки ціна зросла не надто сильно, то вартість імпортних препаратів змінилася на 30 % через коли­вання курсу, аптекам їх невигідно навіть закупляти. І поки не пере­глянуть цей реєстр, закордонні ліки відпускати не будуть».

За словами Мирослави Брец­ко, коли у Верховній Раді переглянули бюджет і прислали контрольний показник, то з міської охорони здоров'я зняли 1,6 млн. грн. Фінансування клінічної лікарні міська влада зменшила пропорційно.

Головний лікар Іван Курах мав подати до відділу охорони здоров'я пропозиції щодо дже­рел економії. Але, оскільки кон­структивного діалогу не вийшло, економісти міської ради поза­бирали, що могли. За словами чиновниці, це була вимушена позиція. Зрештою, головний лі­кар і зараз може зекономити на деяких витратах: цього року дуже рано потепліло, і кошти, що не були витрачені на опалення, можна використати на ліки.

У міській раді стверджують, що медичний заклад під керівниц­твом Кураха має дуже роздутий штат, тому можна економити на фонді заробітної плати. Заби­рати гроші в інших закладів на користь міської клінічної лікар­ні, запевняють у відділі охоро­ні здоров'я, немає можливості. Щодо профільної комісії Миро­слава Брецко каже: лікарня мо­гла ініціювати її скликання, проте все, що може комісія — звернути­ся до міністерства.

У міськраді наголошують, що здорожчали не лише ліки, — під­нялися ціни, наприклад, на газ, пальне, тому не вистачає абсо­лютно всім. Сьогодні питання про повернення грошей не стоїть, адже ніхто нічого не забирав, ко­штів просто немає. Міський бю­джет виконується на 70 %, лед­ве-ледве покриваючи зарплати, навіть по багатьох незахищених статтях уже є заборгованість.

Крім того, у відділі розповіли про ще одну проблему — ліку­вання пацієнтів із інших районів дуже дорого обходиться місь­кому бюджету. Міська клінічна лікарня повинна приймати лише пацієнтів із направленнями та ургентних хворих, проте постійні перевірки засвідчують, що дуже багато і «планових» пацієнтів.

Міськвиконком поклав відпові­дальність за прийом іногородніх на головного лікаря, оскільки уго­ди про міжбюджетний трансфер укладено лише з Ужгородським районом. Всі інші стверджують, що мають обладнання і ліку­ють своїх пацієнтів самостійно. Але саме лікування хворих не з Ужгорода призвело до того, що у 2013 році лікарня витратила за­йвих 2,1 мільйони гривень. Тобто через пацієнтів з інших районів кожен дорослий ужгородець не отримав по 230 гривень на ліки. Іван Курах за обслуговування лю­дей із районів бере плату — 300 гривень, але ця сума покриває витрати лише за умови, що хво­рий лікується один день. Аудит показує, що зазвичай лікування триває довше.

 Усе «підвішено»

 У фінансовому управлінні міської ради прояснили ситуацію зі свого боку: «Видатки міського бюджету загалом зменшено на 9 мільйонів 300 тисяч гривень. Відділ охорони здоров'я дав нам новий розрахунок, відповідно до якого ми зменшили для ме­дицини суму видатків. У місті 5 юридичних осіб — лікарень-розпорядників нижчого рівня, під­порядкованих відділу охорони здоров'я, забирали зі всіх. А те, що Іван Курах був у Віктора Щадея, нам відо­мо. Проте поки що фінансове управ­ління не отримува­ло жодного листа про зміни до бю­джету. Більше того, щоб додати, тре­ба зняти з якихось програм, і лише міський голова має сказати, з чого зні­мати. Підстав на сьогодні для вне­сення змін немає».

В. о. міського голови Віктор Щадейкоментувати, звідки пла­нує брати кошти, аби додати міській лікарні, не став, але по­обіцяв, що таке рішення на май­бутній сесії точно буде.

Про допомогу міській клініч­ній лікарні з бюджету області розповів начальник управління охорони здоров'я Закарпатської ОДА Роман Шніцер: «Вирішен­ня цього питання в компетенції міського керівництва — лікарня повинна фінансуватися з охо­рони здоров'я Ужгорода. Місто отримує кошти за обласними і державними програмами, про­порційно до кількості населення. Що ж до того, що в міській лікарні допомагають і багатьом не міс­цевим, то за законом кожен має право вибирати медичний за­клад і лікаря. Хоча фінансовий механізм щодо цього ніде не по­яснено. Тому обласний бюджет планує скерувати гроші на допо­могу цьому медичному закладу».

Проте, за словами головного медика області, мільйон гривень, про виділення якого з бюджету області може йти мова, ситуацію в лікарні не врятує, потрібно при­наймні 20 мільйонів.

 Депутат місь­кої ради Андрій Погорєлов:

— Навіть у на­шому маленькому Ужгороді практич­но щодня хтось постає перед страшним фак­том: щоб вряту­вати життя чи здоров'я рідній, близькій людині, потрібні гроші. Уже навіть не дуже складна хвороба стає для багатьох тра­гедією, бо ціни зростають на все, у тому числі й на ліки, а ви­плати заморожені, затримують­ся, люди тотально біднішають. Не можна до безкі­нечності перекла­дати все тільки на плечі ужгородців, бо це вже циніч­но: хто виживе. Я не голосував за скорочення в тому вигляді, який запропонувала нинішня міська влада, і я проти безвідповідального популізму — нікуди вже різати, все й так «по-живому». На жаль, за «дерибаном» землі, який почали в місті, цій владі не до людей.

 Джерело: Тетяна Щоголєва, газета «Унґвар» 

Знайшли помилку в тексті? Повідомте нам про неї: виділіть текст та нажміть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Loading...

Новини за темою

Останні новини

Інформаційне повідомлення
Коментувати новини на нашому сайті дозволено лише на протязі 30 днів з моменту публікації.

Новини партнерів

Останні коментарі

Це вже навіть дурістю не слід називати - явні ознаки розумового розладу......
Зоотехнік (2018-04-17 20:06:47)
Звичайно ж у влади гешефтників грошей немає, бо всі гроші розкрадені і виведені за межі України......
Запорожець (2018-04-16 20:31:24)
Світовій спільноті треба відкрито говорити про економічну агресію сіоністів проти України - саме агенти сіонізму, які прийшли до влади розграбували Україну....
Гардистон (2018-04-14 18:19:00)
Ото такі "європейські цінності" - обстрілювати та руйнувати міста інших держав... Та й "русскіє братья" такі ж самі гади - лізуть усюди як свині......
Запорожець (2018-04-14 13:36:45)
За декілька століть нічого не змінилося у ставленні ляхів до українців. Досить вже базікати про "польських друзів" - і вивчали історію, і класиків читали, і бували і клятій Польщі....
Веркблей (2018-04-14 06:56:22)