УжНУ пропонує абітурієнтам близько 60 спеціальностей та напрямів підготовки

УжНУ пропонує абітурієнтам близько 60 спеціальностей та напрямів підготовки

У вишах України, у тому числі й УжНУ, настає гаряча пора прийому документів від потенційних студентів, а нині – абітурієнтів. Вступ-2014 суттєво відрізняється від попередніх кампаній, оскільки відбувається в умовах неоголошеної війни. Попри те, що воєнні дії відбуваються на Сході держави, Захід відчуває наслідки й усіляко намагається допомагати тим, хто сьогодні перебуває в зоні лиха.

В УжНУ цього року передбачені пільги для вступників з окупованих територій! Вони мають право продовжувати здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету. Таким абітурієнтам також надаватимуть додаткові місця державного замовлення. Про ці та інші особливості вступної кампанії в Ужгородському університеті Медіацентр розпитав відповідального секретаря Приймальної комісії УжНУ Петра Горвата.

ОФІЦІЙНИЙ ПОЧАТОК ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ АБО БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ – 11 ЛИПНЯ

 • Чи є якась специфіка у правилах прийому документів в УжНУ?

– Згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, кожен із них розробляє свої Правила прийому. Відрізняються вони в тих позиціях, які вишам надано можливість визначати самостійно, зокрема:
– порядок роботи Приймальної комісії;
– терміни вступної кампанії та порядок конкурсного відбору на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»;
– профільні предмети в переліку конкурсних предметів для вступу на основі повної загальної середньої освіти;
– порядок вступних випробувань, спосіб і місце оприлюднення їх результатів;
– умови поселення вступників і студентів до гуртожитку;
– порядок і форми проведення творчих конкурсів;
– значення мінімальної кількості балів (не менше як 124 бали) з кожного предмета в сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), з якими вступник може бути допущений до участі в конкурсі або зарахований на навчання поза конкурсом.

Зауважимо, що, згідно з нашими Правилами, прийом заяв та документів від вступників, які здобуватимуть ОКР «спеціаліст» або «магістр», починається з 2 липня. Вступні випробування для них (з фаху та з іноземної мови для магістрів) проходитимуть 14–30 липня, рейтингові списки вступників будуть оприлюднені не пізніше 3 серпня.

Конкурсний бал вступника до магістратури буде сумою результатів двох вищевказаних випробувань (від 100 до 200 балів кожне), середнього балу диплома бакалавра, помноженого на 40 (від 120 до 200), і додаткових балів (до 50) за наукові і творчі здобутки вступника. Для вступників за ОКР «спеціаліст» – те саме, крім випробування з іноземної мови. Докладніше – на офіційному сайті УжНУ.

 • Що змінилося у Правилах прийому, як порівняти з минулим роком?

– Для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти прийом заяв та документів у паперовій або електронній формах розпочинається 11 липня. Терміни вибору вступниками місця навчання закінчуються о 18.00 4 серпня, 7 серпня та 10 серпня (йдеться про три хвилі зарахування).

Зарахування таких вступників на денну форму навчання на державне замовлення відбудеться не пізніше 15 години 11 серпня.

Для конкурсного відбору середній бал атестата про повну загальну середню освіту переводиться у 60-бальну шкалу (з використанням коефіцієнта «5»).

 • Чи є зміни для пільговиків?

– Умови позаконкурсного прийому майже не змінюють останніми роками. Згідно з Правилами прийому до ДВНЗ «УжНУ», встановлена квота позаконкурсного прийому: для спеціальностей медичного спрямування (лікувальна справа, фармація, стоматологія) – 15 % від обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, але не менше одного місця; для всіх напрямів підготовки бакалаврів і спеціальностей підготовки молодших спеціалістів (у Природничо-гуманітарному коледжі) – 20 %.

ЗА ПЕРЕМОГУ НА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАННЯХ НАРАХУЮТЬ 50 ДОДАТКОВИХ БАЛІВ

 • Нагадайте, будь ласка, цьогорічні терміни подання документів для здобуття ОКР «бакалавр», а також дати творчих конкурсів.

– Прийом заяв та документів від вступників на основі повної або базової загальної середньої освіти розпочинається 11 липня і закінчується 24 липня о 18.00 для тих, хто складатиме вступні випробування або проходитиме творчі конкурси, для всіх інших абітурієнтів – до 12.00 1 серпня. Співбесіди та вступні іспити проводитимуться з 25 липня до 1 серпня. Творчі конкурси – з 21 липня до 1 серпня.

 • На яких факультетах передбачені творчі випробування?

– Їх влаштовуватимуть при вступі на напрями «здоров’я людини» та «журналістика». В обох випадках це профільні випробування, тобто для участі у конкурсному відборі для зарахування результат творчого конкурсу має бути не меншим за 140 балів.

 • За що нараховуватимуть додаткові бали?

– Додаткові бали нараховуються призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України:
– особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;
– особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;
– особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Бали нараховуються за умови вступу на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з відповідного предмета, або відповідно до секції МАНУ, у якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. Відповідність секцій напрямам підготовки визначається за додатком 8 до Правил прийому.

Також додаткові бали (до 20) нараховуються випускникам підготовчих курсів нашого університету при вступі на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями підготовки (згідно з додатком 6 до Правил прийому).

 • Уточніть, будь ласка, у який спосіб буде організована робота Приймальної комісії з метою уникнення скупчення людей, особливо у перші дні подання документів.

– Приймальна комісія 2 липня починає приймати заяви від вступників за ОКР «спеціаліст» та «магістр», а з 11 липня – від вступників до університету та коледжу на основі базової та повної загальної середньої освіти. Будуть деякі нововведення, що прискорять прийом документів від абітурієнтів, які не мають особливих умов прийому, та дозволять максимально якісно опрацювати документи від пільгових категорій вступників.

Очікуємо збільшення кількості електронних заяв. Наголошуємо, що дата подання документів ніяк не впливає на рейтингові позиції абітурієнта, тому не обов’язково подавати заяви в перші ж дні. У липні Приймальна комісія працюватиме: з понеділка до п’ятниці – до 18.00, у суботу – до 14.00.

В УЖНУ, ВІДПОВІДНО ДО ЛІЦЕНЗІЇ, МОЖЕ НАВЧАТИСЯ ДО 100 ІНОЗЕМЦІВ

 • Як працівник із багаторічним досвідом роботи у Приймальній комісії, на яких факультетах очікуєте найбільший конкурс?

– Напевно, велику популярність матимуть медичні спеціальності, напрями підготовки і спеціальності галузей знань «фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», «міжнародні відносини», «право», «інформатика та обчислювальна техніка». Очікуємо, що серед великої кількості напрямів підготовки та спеціальностей (52 в університеті та 8 у коледжі) кожен абітурієнт зможе віднайти свій, а кожен факультет, інститут та коледж матиме хороших студентів.

 • Чи планується прийом документів на якісь нові спеціальності порівняно з минулим роком?

– Перший набір на здобуття ОКР «спеціаліст» і «магістр» очікується на спеціальності «Міжнародне право», «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». На різних етапах перебуває процес ліцензування ряду напрямів підготовки та спеціальностей, наприклад, «Інформатика», «Управління персоналом та економіка праці», інші.

 • Чи передбачені пільгові місця або ж якісь особливі умови при вступі абітурієнтів зі Сходу і Криму?

– Згідно з роз’ясненням, наданим Міністерством освіти і науки України 10.06.2014, порядок вступу до вищих навчальних закладів України абітурієнтів з АР Крим урегульований Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1237-VII від 06.05.2014), а саме:

Відповідно до частини 12 статті 7 цього Закону, громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету. Порядок фінансування навчання цієї категорії громадян встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Такі громадяни беруть участь у конкурсному відборі вступників на навчання у державних і комунальних вищих навчальних закладах України у загальновстановленому порядку з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

Якщо за результатами конкурсного відбору названі вступники не потрапили до рейтингового списку вступників на місця державного замовлення, навчальний заклад збільшує кількість місць державного замовлення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо фінансування додаткових місць державного замовлення громадян, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї.

Також, відповідно до офіційної заяви Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014, вступники з Донецької та Луганської областей, як і всі інші громадяни України, на рівних умовах, вступатимуть до вищих навчальних закладів України.

 • У зв’язку з суспільно-політичною ситуацією, як гадаєте, чи будуть у нас абітурієнти з-поза меж області, зокрема, з-за кордону?

– Абітурієнти з інших областей – звичне явище для нашого вишу, багато з них стають студентами і навіть залишаються після навчання на постійне проживання.

Очікуємо також вступників із сусідніх і навіть екзотичних для нас країн, насамперед на медичні спеціальності. Чинна ліцензія дозволяє щорічно приймати до 100 іноземців.

Розмовляла Наталія Каралкіна, Медіацентр УжНУ

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
 

Новости по теме

Последние новости

Вчера, 2021-10-16
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.

Новости ТОП-7

Досуг

Горящие путевки осенью: топ-3 экзотических направления для выгодных каникул
Горящие путевки в теплые края — лучший способ сменить осеннюю дождливую прохладу на яркое солнце и лазурь морской глади.
Вчера, 15:3678
Как правильно выбирать колеса для тележки
В разнообразии современных колес для тележек очень просто растеряться. А ведь правильный выбор весьма важен. Если установить первые попавшиеся колесные опоры, можно не только вывести оборудование из строя, но и причинить вред тому.
15-окт-2021, 20:22158
Кому нужна система учета рабочего времени и как ее использовать
Может ли современная компания обойтись без тайм-трекера? Это в достаточной степени риторический вопрос, поскольку обойтись можно без всего, только чего это будет стоить?
13-окт-2021, 13:40399
Посудомоечная машина – техника, которая сделает быт комфортнее
Кухня, оборудованная самыми необходимыми бытовыми приборами, является мечтой каждой домохозяйки. Именно они позволяют легко и быстро творить кулинарные шедевры и поддерживать помещение в чистоте.
13-окт-2021, 13:29218
Платный надежный хостинг для продвижения в сети
Чтобы обеспечить бесперебойную работу сайта, необходимо заказать надежный хостинг.
12-окт-2021, 16:17261
АКБ на айфон 8
У каждого владельца гаджета рано или поздно возникал вопрос “А не пора ли менять батарею?” И если вы еще на распутьи, то статья ниже специально для вас.
12-окт-2021, 13:23259

События

Голодающий Саакашвили согласился допустить группу врачей и принимать лекарства
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который уже 15 дней голодает в тюрьме, согласился на допуск группы врачей по инициативе министерства юстиции, также он согласен принимать лекарства.  
Вчера, 23:3641
Зачем Приват ввел ограничения на переводы по картам, по ком они ударят и как их обойти
13 октября государственный Приватбанк официально заявил о введении ограничений/лимитов по карточным переводам.
Вчера, 23:3466
Почти $110 миллиардов на новый подводный флот потратят США
В США разрабатывают новую стратегическую атомную подводную лодку класса Columbia, оснащенную межконтинентальными баллистическими ракетами с раздельными ядерными боеголовками.
Вчера, 23:3250
Ясько заявила что Саакашвили будет продолжать голодовку, чтобы доказать свою невиновность
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили голодовкой в тюрьме хочет подтвердить и доказать свою невиновность, несмотря на плохое физическое состояние.
Вчера, 23:3046
Дети в Таллинне отвинтили унитазы и двери в школе ради челленджа в "ТикТоке"
В приложении "ТикТок" появился новый челлендж с призывом к молодежи портить школьное имущество и бить учителей.
Вчера, 23:2955
В результате аварии на западе Польши погибла 19-летняя украинка
В субботу утром, 16 октября, в Любушском воеводстве на западе Польши произошло дорожно-транспортное происшествие.
Вчера, 23:2759